Sezon 2012

Aby pomyślnie zacząć nowy rok rycerze i damy z opatowskiego hufca na czele z Rotmistrzem Maciejem Burym 9 stycznia wybrali się do Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie w celu zachęcenia młodzieży do powiększenia naszej grupy.
Autorem pomysłu na zaprezentowanie nas był Łukasz Surma, jeden z rycerzy Hufca Opatów, który przygotował prezentację na temat husarii, apel nadzorowała pani mgr. Alicja Janik. 
Podczas szkolnego apelu na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. pokaz broni oraz żywo przyjęty przez publiczność pokaz tańców dawnych.

Kolejny pokaz, tym razem w Zespole Szkół nr 2 w Opatowie odbył się 19 kwietnia, tytuł apelu brzmiał: "Husaria - Duma Polski" .
Apel ten był niezwykły, ponieważ w realizację została zaangażowana młodzież z danej szkoły (klasa IIb- serdecznie dziękujemy), która zaprezentowała 2 tańce. Oprócz tańców odbył się wspaniały pokaz szermierki, który dzielnie zaprezentowali Stanisław Kolasiński i Łukasz Surma. Opiekunami apelu były Małgorzata Aksamit oraz Maria Strzyż.

 

30 marca 2012 roku Hufiec Rycerstwa Opatowskiego mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych uczestniczył w Drodze Krzyżowej po ulicach Iwanisk (powiat Opatowski).
Młodzież , która zjawiła się początkowo w kościele pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej na mszy świętej została uroczyście powitana przez Księdza Dziekana Stanisława Kolasę, następnie wyruszyła wraz z mieszkańcami Iwanisk na Drogę Krzyżową. Zadaniem Hufca było prowadzenie krzyża. Rycerstwo wspomagało atmosferę zadumy i powagi wydarzenia płonącymi pochodniami. 
Po blisko 2 godzinach marszu w deszczu i gradzie, kompletnie przemoczeni ale i szczęśliwi członkowie Hufca wysłuchali podziękowań z ust wyżej wymienionego Księdza Dziekana, następnie rozpoczął się czas wolny, który został wykorzystany głównie na suszenie mokrych ubrań.

 

Dnia 5 maja opatowski hufiec stawił się na Turniej Łuczniczy w Sandomierzu. Zacięta rywalizacja pojawiła się między łucznikami z hufca oraz grupą łuczniczą z Sandomierza.
Mimo upalnej pogody i godnego rywala grupa z Opatowa obstawiła pierwsze miejsca ( w turnieju dla mężczyzn 1msc zajął Cezary Stępień, zaś dla kobiet Kinga Stępień-Wasielewicz) . 
Osiągnięcia Hufca Rycerskiego w turnieju były najczęściej wymienianą pochwałą przez Kasztelana Karola Burego, jednak nie był to koniec pokazu Opatowa w Sandomierzu. 
Kolejnego dnia (6 maj) Hufiec w pełnej gotowości znów stawił się na starówce w celu pokazu tańców średniowiecznych na I Festiwalu Tańców Dawnych w Sandomierzu, impreza ta została wpisana przez Burmistrza Sandomierza na stałe w kalendarz wydarzeń. 
Grupa zaprezentowała takie tańce jak: słoma, kender, gathering peascods największą radość wśród zgromadzonej publiczności wzbudziła pawana, alamanda i turion. Tańce te nie należą do najłatwiejszych jednak Hufiec zaprezentował je wspaniale. 
Za pokazy tańca średniowiecznego rycerstwo opatowskie otrzymało wyróżnienie, jednak tak jak podczas Turnieju Łuczniczego najważniejsza tego dnia była zabawa czerpana z tańców i możliwość integracji z innymi grupami.

 

Początkiem lipca Hufiec Rycerstwa Opatowskiego gościł na 14 Turnieju Rycerskim o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego.
Pogoda sprzyjała zabawie, publiczność przybyła licznie. Podczas turnieju odbyły się zawody łucznicze, w których członkowie naszej grupy odnieśli znaczące sukcesy, mimo, że odnieść je nie było łatwo ze względu na stopień trudności. Cezary Stępień oraz Kinga Stępień-Wasilewicz zajęli pierwsze miejsca w męskiej i żeńskiej kategorii. Zabawialiśmy zgromadzonych ludzi tańcami średniowiecznymi, w których publiczność uczestniczyła chętnie. 
Na zakończenie imprezy tradycyjnie odbyła się bitwa, na której Hufiec stawił się uzbrojony w łuki i strzały aby odeprzeć wrogie wojska. Inscenizacja wyszła niesamowicie realistycznie, o czym świadczyła reakcja niezawodnej publiczności.

 

W dniu 12-13 maja 2012r. miasto Opatów obchodziło 730 rocznicę nadania praw miejskich. Na obchodach nie zabrakło Opatowskich Rycerzy, którzy uświetnili imprezę pokazami walk, tańców dawnych oraz musztry.

 

Kontakt

E-mail: ryc.opa@wp.pl